Vabilo za ZČ AMD Brežice 2023

VABILO - ZA REDNI ZBOR ČLANOV – AMD BREŽICE 2023

Na podlagi sklepa UO,1/2024, z dne 29. 1. 2024, v skladu s 17. členom statuta AMD Brežice,
sklicujem redni letni zbor članov društva, ki bo v četrtek, 22. 02. 2024, s pričetkom ob
17.30 uri, v prostorih AMZS Brežice, Obrtna ulica 5, 8250 Brežice, v prostoru nad tehničnimi
pregledi.

Predvideni dnevni red zbora članov AMD Brežice 2023


1. Otvoritev in pozdravni govor
2. Izvolitev organov zbora: delovnega predsednika in dveh članov, zapisnikarja, dveh overiteljev
zapisnika, verifikacijske komisije.
3. Sprejetje sklepa dnevnega reda
4. Poročila AMD Brežice:
- poročilo o delu
- finančno poročilo
- poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Razprava po poročilih za leto 2023
7. Sprejem poročila o delu in zaključnega računa 2023
8. Program dela za leto 2024
9. Finančni načrt za leto 2024
10. Sprejem programa dela in finančnega načrta za 2024
11. Podelitev posebnih priznanj – zahval
12. Imenovanje predstavnika AMD Brežice
- za skupščine AMZS 2024
- za konferenco AMZS SPORT 2024
13. Beseda gostom
14. Razno


V skladu s 18.členom statuta AMD Brežice, je Zbor članov sklepčen, če je ob sklicu navzočih
več kot polovica članov društva. Po preteku 30 min od sklica, je zbor sklepčen, če je navzočih
najmanj 10 članov društva. Zbor članov sprejme sklepe z večino glasov navzočih članov.


Isti dan, v istem prostoru, bo od 17.30, do 18,00, potekal OBVEZNI obnovitveni seminar za športne funkcionarje in pripravnike AMD Brežice.
Lepo prosim, bodite točni, da ne zamujamo z pričetkom ZČ AMD Brežice.

Lepo vabljeni.

Predsednik UO AMD Brežice
Ivan Slopšek

Redni letni ZČ AMD Brežice 2023

VABILO - ZA REDNI ZBOR ČLANOV – AMD BREŽICE 2023

Na podlagi sklepa UO,1/2024, z dne 29. 1. 2024, v skladu s 17. členom statuta AMD Brežice, sklicujem redni letni zbor članov društva , ki bo v četrtek, 22. 02. 2024, s pričetkom ob 17.30 uri, v prostorih AMZS Brežice, Obrtna ulica 5, 8250 Brežice, v prostoru nad tehničnimi pregledi.

 

Predvideni dnevni red zbora članov AMD Brežice 2023

$11.   Otvoritev in pozdravni govor

$12.   Izvolitev organov zbora: delovnega predsednika, dveh članov, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika, verifikacijske komisije

$1-  sklep o sprejetju dnevnega reda:

$13.   Poročila AMD Brežice za 2023

$1-  poročilo o delu

$1-  finančno poročilo

$1-  poročilo nadzornega odbora, disciplinske komisije

$14.   Poročilo verifikacijske komisije

$15.   Razprava po poročilih za leto 2023

$16.   Sprejem poročila o delu, zaključnega računa in poročila nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2023

$17.   Program dela za leto 2024

$18.   Finančni načrt za 2024

$19.   Sprejem programa dela in finančnega načrta za 2024

$110.                   Podelitev posebnih priznanj - zahval

$111.                   Imenovanje predstavnika AMD Brežice

$1-  za skupščine AMZS 2024

$1-  za konferenco AMZS SPORT 2024

$112.                   Beseda gostom

$113.                   Razno

__________________________________________________________________

V skladu s 18.členom statuta AMD Brežice, je Zbor članov sklepčen, če je ob sklicu navzočih več kot polovica članov društva. Po preteku 30 min od sklica, je zbor sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov društva. Zbor članov sprejme sklepe z večino glasov navzočih članov.

Isti dan, v istem prostoru, bo od 17.30, do 18,00, potekal OBVEZNI obnovitveni seminar za športne funkcionarje in pripravnike AMD Brežice.

Lepo prosim, bodite točni, da ne zamujamo z pričetkom ZČ AMD Brežice.

Lepo vabljeni.

Predsednik UO AMD Brežice

Ivan Slopšek

Redni letni ZČ 2023

VABILO - ZA REDNI ZBOR ČLANOV – AMD BREŽICE 2023

Na podlagi sklepa UO,1/2024, z dne 29. 1. 2024, v skladu s 17. členom statuta AMD Brežice, sklicujem redni letni zbor članov društva , ki bo v četrtek, 22. 02. 2024, s pričetkom ob 17.30 uri, v prostorih AMZS Brežice, Obrtna ulica 5, 8250 Brežice, v prostoru nad tehničnimi pregledi.

 

Predvideni dnevni red zbora članov AMD Brežice 2023

$11.   Otvoritev in pozdravni govor

$12.   Izvolitev organov zbora: delovnega predsednika, dveh članov, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika, verifikacijske komisije

-  sklep o sprejetju dnevnega reda:

$13.   Poročila AMD Brežice za 2023

 -   poročilo o delu

--  finančno poročilo

--  poročilo nadzornega odbora, disciplinske komisije

$14.   Poročilo verifikacijske komisije

$15.   Razprava po poročilih za leto 2023

$16.   Sprejem poročila o delu, zaključnega računa in poročila nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 2023

$17.   Program dela za leto 2024

$18.   Finančni načrt za 2024

$19.   Sprejem programa dela in finančnega načrta za 2024

$110.                   Podelitev posebnih priznanj - zahval

$111.                   Imenovanje predstavnika AMD Brežice

--  za skupščine AMZS 2024

--  za konferenco AMZS SPORT 2024

$112.                   Beseda gostom

$113.                   Razno

__________________________________________________________________

V skladu s 18.členom statuta AMD Brežice, je Zbor članov sklepčen, če je ob sklicu navzočih več kot polovica članov društva. Po preteku 30 min od sklica, je zbor sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov društva. Zbor članov sprejme sklepe z večino glasov navzočih članov.

Isti dan, v istem prostoru, bo od 17.30, do 18,00, potekal OBVEZNI obnovitveni seminar za športne funkcionarje in pripravnike AMD Brežice.

Lepo prosim, bodite točni, da ne zamujamo z pričetkom ZČ AMD Brežice.

Lepo vabljeni.

Predsednik UO AMD Brežice

Ivan Slopšek

 

Priznanje za najboljšega organizatorja dirk

Avto-moto zveza Slovenije je na prireditvi Motošportnik leta 2023 med drugim podelila tudi priznanja najboljšim organizatorjem dirk državnega prvenstva.
Priznanje za najboljšega organizatorje dirk državnega prvenstva v motokrosu je prejelo AMD Brežice.

Prednovoletno srečanje AMD Brežice

 

Vabilo

na prednovoletno srečanje članov, članic, sponzorjev s tekmovalno ekipo

AMD Brežice 2023

V soboto, 9. 12. 2023, ob 18.00 uri, vas vabimo na prednovoletno srečanje, ki bo v Gasilskem domu Brežice – Okolica, na Milavčevi 105 v Brežicah.

Na srečanju bodo predstavljeni rezultati članov ekipe, podeljena bodo priznanja za dosežene rezultate in zahvale sponzorjem.

Želimo si, da se tega srečanja udeležite vsi tekmovalci ter njihovi mehaniki, starši, simpatizerji, novinarji in seveda člani – članice AMD Brežice.

Preberi več