0123

VABILO ZA REDNI VOLILNI ZBOR ČLANOV AMD BREŽICE 2018

                                                                   VABILO

ZA VOLILNI REDNI LETNI ZBOR ČLANOV AMD BREŽICE 2018

Na podlagi sklepa UO AMD BREŽICE, v skladu z 17. členom statuta AMD BREŽICE, sklicujem redni letni zbor članov društva, ki bo v ČETRTEK 14. 3. 2019, s pričetkom ob 18. uri v gasilskem domu PGD Brežice - Okolica, v Šentlenartu na Milavčevi 105.

___________________________________________________________________________

DNEVNI RED ZBORA ČLANOV 2018

1. Otvoritev in pozdravni govor

2. Izvolitev organov zbora članov: delovni predsednik, zapisničarka in dva

       overitelja zapisnika

3. Izvolitev verifikacijske komisije

4. Poročila AMD Brežice za 2018

   -   poročilo o delu

   -   finančno poročilo

-   poročilo nadzornega odbora, disciplinske komisije

5. Poročilo verifikacijske komisije

6. Razprava po poročilih za leto 2018

7. Sprejem poročila o delu, zaključnega računa in poročila nadzornega odbora za leto 2018

8. Program dela za leto 2019

9. Finančni načrt za 2019

10. Sprejem programa dela in finančnega načrta za 2019

11. Razrešitev organov društva v mandatnem obdobju od 2015 do 2019

12. Volitve organov AMD Brežice za mandat štirih let od 2019 do 2023

13. Podelitev posebnih priznanj - zahval

14. Beseda gostom

15. Razno

Spoštovani člani in članice AMD Brežice!

Glede na to, da je v AMD Brežice volilno leto, vas prosim, da se zanesljivo udeležite tega zbora, da boste dali oziroma zaupali svoj glas novemu vodstvu za naslednja 4 leta.

V skladu s 18. členom statuta AMD BREŽICE, je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je ob sklicu navzočih več kot polovica članov društva. Po preteku 30 min od sklica je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov društva.

AMD BREŽICE                                                                         Brežice, dne 25. 02. 2019

Predsednik UO: Ivan Slopšek

VABILO ZA REDNI VOLILNI ZČ AMD BREŽICE

VABILO

ZA VOLILNI REDNI LETNI ZBOR ČLANOV AMD BREŽICE 2018

Na podlagi sklepa UO AMD BREŽICE, v skladu z 17. členom statuta AMD BREŽICE, sklicujem redni letni zbor članov društva, ki bo v ČETRTEK 14. 3. 2019, s pričetkom ob 18. uri v gasilskem domu PGD Brežice - Okolica, v Šentlenartu na Milavčevi 105.
___________________________________________________________________________
DNEVNI RED ZBORA ČLANOV 2018

1. Otvoritev in pozdravni govor
2. Izvolitev organov zbora članov: delovni predsednik, zapisničarka in dva
overitelja zapisnika
3. Izvolitev verifikacijske komisije
4. Poročila AMD Brežice za 2018
- poročilo o delu
- finančno poročilo
- poročilo nadzornega odbora, disciplinske komisije
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Razprava po poročilih za leto 2018
7. Sprejem poročila o delu, zaključnega računa in poročila nadzornega odbora za leto 2018
8. Program dela za leto 2019
9. Finančni načrt za 2019
10. Sprejem programa dela in finančnega načrta za 2019
11. Razrešitev organov društva v mandatnem obdobju od 2015 do 2019
12. Volitve organov AMD Brežice za mandat štirih let od 2019 do 2023
13. Podelitev posebnih priznanj - zahval
14. Beseda gostom
15. Razno

Spoštovani člani in članice AMD Brežice!
Glede na to, da je v AMD Brežice volilno leto, vas prosim, da se zanesljivo udeležite tega zbora, da boste dali oziroma zaupali svoj glas novemu vodstvu za naslednja 4 leta.

V skladu s 18. členom statuta AMD BREŽICE, je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je ob sklicu navzočih več kot polovica članov društva. Po preteku 30 min od sklica je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov društva.

AMD BREŽICE Brežice, dne 25. 02. 2019
Predsednik UO: Ivan Slopšek

Voščilo 2019

AMD_voščilo_2019.png

Končana tekmovalna sezona 2018

 Tekmovalna sezona 2018 je končana, končni rezultati so potrjeni, znani so novi prvaki. Za AMD Brežice so v letošnjem letu nastopali Klemen Gerčar, Luka Frigelj, Matic Žitnik, Aljaž Žnideršič, Oštir Stanko, Babič David, Boštjan Milat, Jelčič Aleksander v motokrosu in Samo Zorko v cestnohitrostnem motociklizmu.  Letošnje najodmevnejše rezultate je dosegel  Klemen Gerčar, ki je aprila zmagal dirko za evropsko prvenstvo na Prilipah, prav tako pa je letos osvojil prvi dve točki v najmočnejšem razredu svetovnega prvenstva MX GP, v državnem prvenstvu Slovenije je pa skupno drugi za Gajserjem.

Naši motokrosisti so nastopali tudi v Zagorski ligi, kjer je skupno prvo mesto med Veterani 50 osvojil Oštir Stanko. 

V cestno hitrostnem motociklizmu Slovenia speed cup, Rooky 1000, je Samo Zorko postal prvak tega razreda.

Čestitamo vsem našim tekmovalcem.

Evropsko prvenstvo EMX65, 85, Open, 22. april 2018

PlakatEP22.04 web