0123

Obvestilo za dirko PP 10. 10. 2020 Prilipe

Sporočamo, da bo dirka PP 10. 10. 2020 na Prilipah po urniku. Prav tako vas obveščamo, da bo dirka brez gledalcev. Na dirki NE BO prodaje hrane in pijače. Prosimo vas, da o tem obvestite vse tiste, ki so nameravali pridet na ogled te dirke.

i.s.

Obvestilo za motokros dirki PP 10. 10. in DP 11. 10. 2020 Prilipe

Obveščamo vse voznike motokrosa, da bodo dirki MXPP 10 . 10.  in MX DP 11. 10. 2020 na Prilipah izpeljane po predvidenem urniku. Če pride jutri do drugačne odločitve vlade RS, boste o tem obveščeni na naši spletni strani.

I.S.

ODPOVED MOTOKROS DIRK V SLOVENIJI

Zaradi izrednih razmer, ki vladajo v Evropi zaradi izbruha epidemije koronavirusa, je dirka evropskega prvenstva v razredih EMX65 in EMX85, ki je bila predvidena 28.-29. marca 2020 v Prilipah pri Brežicah, odpovedana. Prav tako odpadejo vse dirke državnega prvenstva v motokrosu, ki so bile načrtovane v tem terminu. Nov termin izvedbe dirke bo objavljen takoj, ko bo znan.

Zbor članov 2019

VABILO ZA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV AMD BREŽICE 2019

Na podlagi sklepa UO AMD BREŽICE, v skladu z 17. členom statuta AMD BREŽICE, sklicujem redni letni zbor članov društva, ki bo v ČETRTEK 20. 2. 2020, s pričetkom ob 18.00 uri v gasilskem domu PGD Brežice - Okolica, v Šentlenartu na Milavčevi 105.

___________________________________________________________________________

DNEVNI RED ZBORA ČLANOV 2019

1. Otvoritev in pozdravni govor

2. Izvolitev organov zbora članov: delovni predsednik, zapisničarka in dva

       overitelja zapisnika

   -   sklep o sprejetju dnevnega reda

3. Izvolitev verifikacijske komisije

4. Poročila AMD Brežice za 2019

   -   poročilo o delu

   -   finančno poročilo

   -   poročilo nadzornega odbora, disciplinske komisije

5. Poročilo verifikacijske komisije

6. Razprava po poročilih za leto 2019

7. Sprejem poročila o delu, zaključnega računa in poročila nadzornega odbora za leto 2019

8. Program dela za leto 2020

9. Finančni načrt za 2020

10. Sprejem programa dela in finančnega načrta za 2020

11. Podelitev posebnih priznanj – zahval

12. Imenovanje predstavnika AMD Brežice za:

     - za skupščine AMZS 2020

       - za konferenco AMZS   SPORT 2020

14. Beseda gostom

15. Razno

V skladu s 18. členom statuta AMD BREŽICE, je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je ob sklicu navzočih več kot polovica članov društva. Po preteku 30 min od sklica je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov društva.

AMD BREŽICE                                                                         Brežice, dne 04. 02. 2020

Predsednik UO: Ivan Slopšek

Ostanite mobilni po 55 letu

AMD Brežice je v sredo, 13. 11. 2019, v sodelovanju z AMZS - Centrom varne vožnje in Zavarovalnico Triglav d.d., v predavalnici Integrala Brežice, organiziralo seminar varne vožnje - predavanje za starejše od 55 let. Predaval je inštruktor varne vožnje iz Vranskega, g. Marko Bračič. Predavanja je sestavljeno iz treh delov. Prvi del je bil danes, obnova cestno prometnih predpisov za vse navzoče. Drugi del je bil ravno tako danes. Ob končanem drugem delu, je bilo od vseh navzočih izbranih sedem, ki jih je inštruktor v kombiju zapeljal po brežiških ulicah, kjer so v praksi preizkusili upoštevanje prometnih predpisov. Na koncu današnjega drugega dela je bila opravljena še vožnja pravilnega vključevanja na avtocesto in izvoza iz avtoceste.

Tretji del seminarja bo v torek, 19. novembra 2019, v Centru varne vožnje na Vranskem. Tja odpotujejo kandidati, ki so opravili danes drugi del seminarja. Tam bodo imeli možnost preizkusiti različne situacije na poligonu varne vožnje s svojim vozilom ob pomoči tamkajšnjih inštruktorjev varne vožnje.

Seminarja se je udeležilo veliko voznikov nad 55 let. Precej je bilo članov ZŠAM Brežice, članov AMD Brežice. Vsi so zelo dobro sodelovali na seminarju, za kar so bili na koncu tudi pohvaljeni.

Udeleženci tega seminarja so se strinjali, da je tako predavanje zelo koristno za vsakega voznika in da bi bilo to dobro ponoviti v bližnji prihodnosti, le da se ura seminarja spremeni v popoldanski čas, ker dopoldan veliko ljudi dela, ki bi se želeli udeležiti takega seminarja. Na ta način bi lahko vsi skupaj nekaj prispevali k boljši varnosti v cestnem prometu.

AMD Brežice v sodelovanju z AMZS, že naslednji torek, 19. 11. 2019, organizira v Srednji trgovski šoli ETRŠ Brežice, akcijo > Varna mobilnost<, ki je že tretje leto zapored na tej šoli, kjer je tudi zelo dobra odzivnost dijakov.

Vse te akcije so z namenom, da se s tem pripomore k večji prometni varnosti na naših cestah in višji prometni kulturi, za to bo AMD Brežice s takšnimi akcijami nadaljevalo.

AMD Brežice