VABILO ZA REDNI LETNI ZBOR ČLANOV AMD BREŽICE 2016

 

  1.   Otvoritev in pozdravni govor

 2.   Izvolitev organov  zbora članov AMD Brežice

 3.   Izvolitev verifikacijske komisije

 4.   Poročila  AMD Brežice  za 2016

   -   poročilo o delu  

   -   finančno poročilo 

   -   poročilo nadzorne komisije 

 5.   Poročilo verifikacijske komisije

 6.   Razprava po poročilih za leto 2016

 7.   Sprejem poročila o delu in zaključnega računa za 2016

 8.   Program dela za leto 2017

 9.   Finančni načrt za 2017

10.  Dopolnitev statuta AMD Brežice

11.  Podelitev priznanj članom AMD Brežice ob 70 letnici

12.  Beseda gostom

13.  Razno

V skladu s 23. členom statuta AMD BREŽICE, je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je ob sklicu navzočih več kot polovica članov društva. Po preteku 30 min od sklica je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov društva.

Predsednik UO AMD BREŽICE                                                 Datum: 1. 3. 2017

Ivan Slopšek